สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   36  
2 Sep 2022   45  
3 Sep 2022   61  
4 Sep 2022   56  
5 Sep 2022   69  
6 Sep 2022   43  
7 Sep 2022   50  
8 Sep 2022   65  
9 Sep 2022   41  
10 Sep 2022   54  
11 Sep 2022   38  
12 Sep 2022   46  
13 Sep 2022   41  
14 Sep 2022   27  
15 Sep 2022   31  
16 Sep 2022   31  
17 Sep 2022   28  
18 Sep 2022   25  
19 Sep 2022   50  
20 Sep 2022   30  
21 Sep 2022   49  
22 Sep 2022   37  
23 Sep 2022   35  
24 Sep 2022   13  
25 Sep 2022   23  
26 Sep 2022   31  
27 Sep 2022   31  
28 Sep 2022   34  
29 Sep 2022   30  
30 Sep 2022   40