สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   13  
2 Dec 2022   21  
3 Dec 2022   16  
4 Dec 2022   20  
5 Dec 2022   16  
6 Dec 2022   18  
7 Dec 2022   16  
8 Dec 2022   24  
9 Dec 2022   16  
10 Dec 2022   18  
11 Dec 2022   10  
12 Dec 2022   25  
13 Dec 2022   22  
14 Dec 2022   11  
15 Dec 2022   12  
16 Dec 2022   25  
17 Dec 2022   21  
18 Dec 2022   21  
19 Dec 2022   16  
20 Dec 2022   20  
21 Dec 2022   18  
22 Dec 2022   10  
23 Dec 2022   27  
24 Dec 2022   14  
25 Dec 2022   21  
26 Dec 2022   18  
27 Dec 2022   34  
28 Dec 2022   28  
29 Dec 2022   34  
30 Dec 2022   17  
31 Dec 2022   11