สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   49  
2 Jan 2022   41  
3 Jan 2022   48  
4 Jan 2022   40  
5 Jan 2022   38  
6 Jan 2022   39  
7 Jan 2022   66  
8 Jan 2022   47  
9 Jan 2022   53  
10 Jan 2022   59  
11 Jan 2022   60  
12 Jan 2022   54  
13 Jan 2022   57  
14 Jan 2022   53  
15 Jan 2022   63  
16 Jan 2022   67  
17 Jan 2022   59  
18 Jan 2022   58  
19 Jan 2022   73  
20 Jan 2022   62  
21 Jan 2022   71  
22 Jan 2022   67  
23 Jan 2022   65  
24 Jan 2022   63  
25 Jan 2022   54  
26 Jan 2022   49  
27 Jan 2022   51  
28 Jan 2022   48  
29 Jan 2022   64  
30 Jan 2022   60  
31 Jan 2022   47