สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   41  
2 Aug 2022   46  
3 Aug 2022   55  
4 Aug 2022   44  
5 Aug 2022   57  
6 Aug 2022   47  
7 Aug 2022   48  
8 Aug 2022   36  
9 Aug 2022   44  
10 Aug 2022   58  
11 Aug 2022   55  
12 Aug 2022   52  
13 Aug 2022   49  
14 Aug 2022   42  
15 Aug 2022   44  
16 Aug 2022   45  
17 Aug 2022   36  
18 Aug 2022   43  
19 Aug 2022   41  
20 Aug 2022   42  
21 Aug 2022   43  
22 Aug 2022   45  
23 Aug 2022   37  
24 Aug 2022   36  
25 Aug 2022   38  
26 Aug 2022   47  
27 Aug 2022   52  
28 Aug 2022   46  
29 Aug 2022   58  
30 Aug 2022   38  
31 Aug 2022   46