สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   47  
2 Jul 2022   49  
3 Jul 2022   42  
4 Jul 2022   48  
5 Jul 2022   56  
6 Jul 2022   69  
7 Jul 2022   61  
8 Jul 2022   56  
9 Jul 2022   58  
10 Jul 2022   52  
11 Jul 2022   58  
12 Jul 2022   49  
13 Jul 2022   48  
14 Jul 2022   60  
15 Jul 2022   53  
16 Jul 2022   57  
17 Jul 2022   53  
18 Jul 2022   57  
19 Jul 2022   47  
20 Jul 2022   44  
21 Jul 2022   54  
22 Jul 2022   44  
23 Jul 2022   43  
24 Jul 2022   57  
25 Jul 2022   50  
26 Jul 2022   48  
27 Jul 2022   50  
28 Jul 2022   47  
29 Jul 2022   36  
30 Jul 2022   50  
31 Jul 2022   36