สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   47  
2 Jun 2022   46  
3 Jun 2022   86  
4 Jun 2022   50  
5 Jun 2022   40  
6 Jun 2022   57  
7 Jun 2022   56  
8 Jun 2022   61  
9 Jun 2022   52  
10 Jun 2022   49  
11 Jun 2022   51  
12 Jun 2022   40  
13 Jun 2022   58  
14 Jun 2022   43  
15 Jun 2022   58  
16 Jun 2022   58  
17 Jun 2022   46  
18 Jun 2022   30  
19 Jun 2022   35  
20 Jun 2022   39  
21 Jun 2022   31  
22 Jun 2022   29  
23 Jun 2022   51  
24 Jun 2022   51  
25 Jun 2022   49  
26 Jun 2022   43  
27 Jun 2022   45  
28 Jun 2022   52  
29 Jun 2022   59  
30 Jun 2022   54