สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   45  
2 May 2022   45  
3 May 2022   48  
4 May 2022   52  
5 May 2022   53  
6 May 2022   55  
7 May 2022   73  
8 May 2022   44  
9 May 2022   59  
10 May 2022   59  
11 May 2022   71  
12 May 2022   59  
13 May 2022   46  
14 May 2022   53  
15 May 2022   49  
16 May 2022   65  
17 May 2022   56  
18 May 2022   52  
19 May 2022   54  
20 May 2022   56  
21 May 2022   56  
22 May 2022   58  
23 May 2022   49  
24 May 2022   47  
25 May 2022   49  
26 May 2022   44  
27 May 2022   49  
28 May 2022   54  
29 May 2022   42  
30 May 2022   47  
31 May 2022   37