สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   56  
2 Apr 2022   52  
3 Apr 2022   46  
4 Apr 2022   52  
5 Apr 2022   57  
6 Apr 2022   53  
7 Apr 2022   50  
8 Apr 2022   62  
9 Apr 2022   47  
10 Apr 2022   39  
11 Apr 2022   43  
12 Apr 2022   55  
13 Apr 2022   49  
14 Apr 2022   52  
15 Apr 2022   55  
16 Apr 2022   52  
17 Apr 2022   41  
18 Apr 2022   60  
19 Apr 2022   87  
20 Apr 2022   69  
21 Apr 2022   62  
22 Apr 2022   71  
23 Apr 2022   67  
24 Apr 2022   64  
25 Apr 2022   78  
26 Apr 2022   77  
27 Apr 2022   67  
28 Apr 2022   83  
29 Apr 2022   73  
30 Apr 2022   48