สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   55  
2 Feb 2022   52  
3 Feb 2022   55  
4 Feb 2022   63  
5 Feb 2022   62  
6 Feb 2022   57  
7 Feb 2022   62  
8 Feb 2022   55  
9 Feb 2022   53  
10 Feb 2022   68  
11 Feb 2022   56  
12 Feb 2022   47  
13 Feb 2022   46  
14 Feb 2022   41  
15 Feb 2022   44  
16 Feb 2022   42  
17 Feb 2022   44  
18 Feb 2022   41  
19 Feb 2022   40  
20 Feb 2022   44  
21 Feb 2022   39  
22 Feb 2022   34  
23 Feb 2022   50  
24 Feb 2022   49  
25 Feb 2022   44  
26 Feb 2022   34  
27 Feb 2022   46  
28 Feb 2022   40