สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   42  
2 Oct 2022   42  
3 Oct 2022   32  
4 Oct 2022   27  
5 Oct 2022   33  
6 Oct 2022   22  
7 Oct 2022   23  
8 Oct 2022   29  
9 Oct 2022   33  
10 Oct 2022   20  
11 Oct 2022   29  
12 Oct 2022   25  
13 Oct 2022   16  
14 Oct 2022   13  
15 Oct 2022   16  
16 Oct 2022   14  
17 Oct 2022   30  
18 Oct 2022   33  
19 Oct 2022   36  
20 Oct 2022   24  
21 Oct 2022   18  
22 Oct 2022   38  
23 Oct 2022   31  
24 Oct 2022   39  
25 Oct 2022   37  
26 Oct 2022   28  
27 Oct 2022   31  
28 Oct 2022   45  
29 Oct 2022   39  
30 Oct 2022   44  
31 Oct 2022   34